KALİTE POLİTİKASI

Özkaraaslan Hafriyat; "Kalite Politikası" nın gereklerini yerine getirirken; içersinde yer aldığı tüm projelerde etik kuralları gözetmekte olup, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda çalışan, müşteri, tedarikçi gibi bütün paydaşlarımızla bu politikayı paylaşmaktadır.

Hem finansal hem de operasyonel süreçlerde faaliyetlerini sistematik bir biçimde değerlendiren Özkaraaslan Hafriyat, sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmeye çalışmakta olan felsefesini toplam kalite felsefesinin temeli olarak konumlandırmaktadır.

- Takım ruhu içerisinde çalışmak.
- Teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri sürekli hale getirmektir.
- Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak.
- Hizmette mükemmelliğin bilincinde olmak.
- Gelişmiş teknolojilerle çalışmak.
- Etkinliği ve verimliliği artırmak.
- Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı destekleyecek şekilde yol almak temel kalite politikamızın diğer basamaklarını oluşturmaktadır.
- Tüm bu ilkelerin en etkin biçimde uygulandığının gurur veren kanıtı ise ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS Kalite Güvence Sistemi standartlarına sahip olunması ve bu sistemlere uygun davranılmasıdır.